Isikuandmete töötlemine

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED
 

Isikuandmeid töötleb Mediq Eesti OÜ, Väljaotsa 2, Saue; registrikood 11946246. Oma tegevuse käigus kogume ja kasutame teie isikuandmeid, et pakkuda teile parimat teenust mediq24.ee’st kaupade ostmisel. Kaitseme teie andmeid ja eraelu puutumatust kõigil kehtivas õiguses ettenähtud viisidel.

Millisel eesmärgil kogume ja kasutame teie isikuandmeid?

Me kogume ja kasutame teie isikuandmeid, kui:

·  te olete sõlminud meiega lepingu esitades tellimuse keskkonnas mediq24.ee;

·  olete registreerunud kliendikonto keskkonnas mediq24.ee;

·  olete andnud meile nõusoleku kasutada oma isikuandmeid teile pakkumiste ja info edastamiseks;

·  see on meie õiguslik kohtustus, mis tuleneb õigusaktidest;

·  see on vajalik Mediq Eesti OÜ õigustatud huvides.

Kogutavate isikuandmete liigid. 
Kogume järgmisi isikuandmeid teile kaupade tarnimiseks ja info edastamiseks:

·  nimi;

·  aadress;

·  e-posti aadress;

·  telefon;

·  isikukood(Haigekassa soodustustega kaupade tellimisel);

·  andmed selle kohta, milliseid tooteid te meilt tellite.

Mediq Eesti OÜ ei kogu eriliiki isikuandmeid mediq24.ee kasutajate kohta.

Millal ja kuidas me kogume ja kasutame teie isikuandmeid?

Kogume ja kasutame isikuandmeid:

·  kliendikonto registreerimisel;

·  tellimuste vastuvõtul ja kaupade tarnimisel;

·  kaupade turundamisel;
·  isikusamasuse tuvastamisel (pretensioonide ja nõuete käsitlemise korral);

·  võlgnevuste sissenõudmisel.

Me kogume andmeid otse teie käest või jälgides teie tegevusi näiteks, kui te:

·  teete muutusi oma kasutajakonto andmetes;

·  esitate meile tellimusi;

·  tasute meie arveid;

·  suhtlete meiega e-posti teel.

Me säilitame teie andmeid vaid seni, kui on vajalik sel eesmärgil, milleks me andmeid kogusime või tulenevalt õigusnormidest. Näiteks:

·  isikustatud tellimused säilitatakse 2 aastat, seejärel need anonümiseeritakse;

·  mitteaktiivsed kliendikontod säilitatakse 2 aastat, seejärel need kustutatakse.

Kolmandatele isikutele andmete esitamine.

Kaupade tarnimise korraldamiseks edastame teie kontaktandmed meie lepingulistele pakiveo ettevõtetele sõltuvalt teie valitud tarneviisist.

Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsused.
Mediq Eesti OÜ ei teosta teie andmete põhjal automatiseeritud profiilianalüüsi ega tee ka automatiseeritud otsuseid.

Teie õigused.
Teil on võimalik tutvuda teie kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, saada infot nende säilitustähtaegade ja kolmandatele osapooltele edastamise ulatuse kohta.

Teil on õigus esitada teid puudutavate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid.

Kui avastate, et andmed, mis oleme teie kohta kogunud, on ebatäpsed, puudulikud või asjakohatud, siis on teil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi.

Kui andmete töötlemiseks on vajalik teie nõusolek, võite selle nõusoleku igal ajal tagasi võtta mediq24.ee kliendikonto andmeid vastavalt muutes. Nõusoleku tagasivõtmine ei avalda mingit mõju enne tagasivõtmist isikuandmetega tehtud toimingutele ega õigusaktidest tulenevate nõuetega seotud tulevastele toimingutele.

Teil on õigus saada masinloetav koopia teie isikuandmetest.

Kontaktandmed ja kaebuste esitamine.

Kui teil on enda isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste või töötlemistoimingute kohta küsimusi või ettepanekuid või kui teil on kaebusi isikuandmete töötlemise kohta, siis võtke meiega ühendust. Meie andmekaitsespetsialisti kontaktandmed:

Mediq Eesti OÜ

Väljaotsa 2, 76505 Saue, Eesti

e-post: privacy.estonia@mediq.com