epood.mediq.ee

Kasutustingimused

Mediq Eesti OÜ, mediq24.ee KASUTUSLEPING

 

Mediq Eesti OÜ, Väljaotsa 2, 76505 Saue, Harjumaa, registrikood 11946246 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes

vormistab Mediq Eesti OÜ, mediq24.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma

isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva e-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

 

1. E-POOD

1.1 mediq24.ee (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetikeskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

 

 

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada

sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

 

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda

tarnetingimustest sõltuvalt.

3.2 Hetkel laos puuduvad tooted tellitakse peale Teenuse kasutaja poolset arve tasumist. Orienteeruv tellimuse täitmise aeg on kuvatud toote tellimiskeskkonnas.

3.3 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele  kui juriidilistele isikutele.

3.4 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.

3.5 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed

(perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks)

ning tasub toodete eest pangalingi või krediitkaardilingi vahendusel, tellimuse alusel.

3.6 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks.

Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse

mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja on vormistanud e-poes  tellimuse ning on tellimuse eest

tasunud.

 

4. HINNAD

4.1. Kõik e-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale

Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale

vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe

kompenseerimist.

 

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani SmartPOST pakiautomaatide või Omniva kullerteenuse kaudu

5.2 Kättetoimetamine SmartPost automaati on alates 30 € tellimusest tasuta.
Alla 30 € tellimuse puhul lisandub transporditasu 3,60 €.
Kättetoimetamine Omniva kullerteenuse kaudu on alates 60 € tellimusest tasuta.
Alla 60 € tellimuse puhul lisandub transporditasu 10 €.

5.3 Kaupade kohaletoimetamine Teenuse osutaja laos olevale kaubale toimub esimesel võimalusel pärast tasumist, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul. Laos mitteoleva kauba kohaletoimetamine toimub viie tööpäeva jooksul arvates kauba lattu saabumisest..

 

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust

taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik

teade tuleb saata elektronposti aadressile tellimine@mediq.com. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest

soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise

kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub

lepingust taganemine vastavalt e-poe Kasutuslepingu peatükile „7. Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva

jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

Taganemis õigus ei kehti toodetele, mis ei ole kõlblik tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast  kohaletoimetamist avatud.

7.3 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile tellimine@mediq.com.

7.4 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast.

lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.5 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote

tagastamisest.

7.6 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.7 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud täies ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.8 Juhul, kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta e-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.3 toodud

tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Teenuse osutaja saadab Teenuse kasutajale vastava teate e-mailiga.  

Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

 

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Komplekteerimisvigade kohta pretensioonide esitamise tähtaeg on 10 päeva alates arve kuupäevast.

 

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Isikuandmeid töötleb Teenuse osutaja vastavalt isikuandmete töötlemise põhimõtetele.

 

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga

toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele

tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara, andmesidesüsteemide

muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude e-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste

eest.

10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult e-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade

tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või

kolmandatele isikutele.

 

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus

Harju Maakohtus.

 

12. KASUTAMISTINGIMUSED
12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel, märkides linnukesega vastavas aknas „Tingimused”, nõustub Teenuse kasutaja, et on
tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

 

 

Mediq Eesti OÜ

Kehtib alates 05.04.2018

Koostööpartnerid